Skip to content

OFERTA – SERWIS I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

Zajmujemy się również stałą, wieloletnią współpracą w zakresie serwisu i utrzymania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i prywatnych. Świadczymy usługi stałego serwisu 24/7 na obiektach:

Hydrotechnicznych:

  • most zwodzony w Sobieszewie,
  • most zwodzony w Przegalinie,
  • kładka dla pieszych na wyspę Ołowianka.

Prace serwisowe obejmują instalacje elektryczne, teletechniczne, automatyki, oraz hydrauliki siłowej.

Obiektach przemysłowo-biurowych:

  • urzędy np. Sąd Rejonowy w Sopocie,
  • sklepy wielkopowierzchniowe np. NOMI w całej Polsce,
  • systemy sygnalizacji pożaru np. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Prace serwisowe obejmują instalacje elektryczne i teletechniczne SSP.

Budynkach wielorodzinnych:

  • pogotowie lokatorskie SM CHEŁM,
  • pogotowie lokatorskie OTBS GDAŃSK,
  • Wspólnoty Mieszkaniowe,
  • utrzymanie instalacji solarnych dla 8 Wspólnot Mieszkaniowych.

Prace serwisowe obejmują instalacje elektryczne, hydrauliczne i gazowe.

Instalacje elektryczne wykonujemy zawsze sprawnie i bezpiecznie.