Skip to content

OFERTA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zajmujemy się projektowaniem, budową oraz modernizacją instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie:

 • linii kablowych,
 • linii zasilania,
 • stacji transformatorowych,
 • rozdzielnic głównych,
 • instalacji elektrycznych,
 • oświetlenia podstawowego,
 • oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
 • instalacji odgromowej i uziemiającej,
 • systemu załączania rezerwy SZR,
 • agregatorów prądotwórczych,
 • urządzeń UPS,
 • kompensacji mocy biernej,
 • instalacji węzłów cieplnych.

Instalacje elektryczne wykonujemy zawsze sprawnie i bezpiecznie.